100.0%
1043 of 1043 of phrases have been translated.

English

English

Romanian

Romanian

AutoLogin
Logare automată
AutoLogin
Autologare
To prevent entering your username and password each time when logging in, use a specially generated secret URL. Simply bookmark this page and use it to login next time.
Pentru a preveni introducerea numelui dvs. de utilizator şi parola de fiecare dată când vă autentificaţi, utilizaţi URL-ul generat special. Pur şi simplu Marcaţi această pagină şi utilizaţi-l pentru a vă loga data viitoare.
You can also bookmark this URL manually
Puteti de asemenea memora acest URL manual
Generate new autologin link
Generează un nou link de logare automată
New autologin link generated successfully. Click <a href="{a:1}">here</a> and update your bookmarks.
Noul link de autologare a fost generat. Click <a href="{a:1}">aici</a> pentru actualizarea marcajului.
Read
Citeşte
Blog about XtGem and <a href="{a:1}">submit your own articles</a>! It does not matter how many readers you have or how much traffic you generate, as long as the article is good, we will post it and send you some traffic!
Scrie un articol despre XtGem si <a href="{a:1}">trimite-l</a>! Nu conteaza câti cititori ai sau cât trafic generezi, atâta timp cât articolul este bun, noi îl vom posta si îţi vom trimite trafic.
Site description
Descriere site
Please fill the form accurately, otherwise you might get permanently banned from our catalog.
Vă rugăm să completaţi formularul corect, altfel accesul dvs. in catalogul nostru va fi restricţionat.
Site's title (max. 30 symbols)
Titlu site (max. 30 simboluri)
Short description (max. 250 symbols)
Descriere scurta (max. 250 simboluri)
Category
Categorie
General / Unspecified
General / Nespecificat
Adult
Adult
Downloads
Descărcare
Entertainment
Divertisment
Hobbies
Hobbi-uri
Fansites
Fan Site-uri
Internet
Internet
Information
Informare
WapMaster
WapMaster
WebMaster
WebMaster
Auto / Moto
Auto / Moto
Sport
Sport

Translation wizard is the easiest way to start work on the translation

Loading
Please be patient, this operation may take up to a 1 minute to complete...
Loading...
Saving...